BOUW & RENOVATIE          BADKAMERS EN TOILETTEN          ZEKERHEDEN          SUBSIDIES          MILIEU          REFERENTIES          LINKS      AANBOUW        DAK        ZOLDER        DAKVENSTERS EN DAKKAPELLEN        DAKTERRAS        ISOLEREN

Betalingsafspraken

Bij verbouwingen is het gebruikelijk om met de aannemer vooraf een vaste aanneemsom af te spreken. De betaling gebeurt meestal in termijnen.
Bij een verbouwing met een aanneemsom tot € 10.000 betaalt u de aannemer naar rato van het uitgevoerde werk. Laat u een verbouwing uitvoeren met een aanneemsom van € 10.000 tot € 350.000, dan betaalt u bij aanvang 10% van de aanneemsom. Tijdens de bouw betaalt u naar rato van het uitgevoerde werk. De laatste 10% betaalt u bij de oplevering.

Het kan gebeuren dat er tijdens de verbouwing wijzigingen in het oorspronkelijke plan ontstaan. U krijgt dan vooraf een schriftelijke prijsopgave van eventueel meerwerk, de gevolgen voor de bouwtijd en -kosten.

Verzekering

Wij beschikken over een uitgebreide CAR-Verzekering.. Een uitgebreide CAR-verzekering (Construction All Risks) biedt dekking bij schade die tijdens de verbouwing wordt aangericht aan het werk zelf, aan uw andere eigendommen of aan (eigendommen van) derden.

Aannemers- en bouwbedrijf Frank Wouterse BV is aangesloten bij Bouwend Nederland.

 

 

 


Bouwend Nederland